Телекон Ко

Лазерно рязане

Лазерно рязане

Разполагаме със специализирано оборудване за прорязване на:

  • отвори на врати на табла;
  • тавани на табла;
  • отвори за щуцери;
  • предлагаме лазерно рязане по чертежи на клиент