Телекон Ко

Системи за енергиен мениджмънт

SCADA системи

Supervisory Control And Data Acquisition е съвкупност от хардуерни (апарати) и софтуерни (програми) средства, даващи възможност за анализ и управление на параметрите на технологичния процес от човека.

SCADA е част от автоматизирана система, която събира, обработва и преобразува получената информация от обекта на управление и на тази база формира управляващи команди. Системата дава възможност за визуализация на схемата на електрозахранване на дадения обект – от СрН до крайните табла НН.