Телекон Ко

Сертификати

Сертификати за съответствие със стандарти

ISO 9001:2015

система за управление на качеството

ISO 14001:2015

система за опазване на околната среда

ISO 18001:2007

система за управление на здравето и безопасността при работа

 

Сертификати за партньорство

Schneider Electric

Партньор-производител на електротабла на Schneider Electric

Prisma Schneider Electric

Партньор-производител на Prisma електротабла на Schneider Electric

CUBIC

Партньор за модулна система на CUBIC

 

Удостоверения от Централен професионален регистър на строителя


За строежи

трета категория

За строежи

пета категория