Телекон Ко

Референции

Арена Армеец София

Спортна зала АРЕНА АРМЕЕЦ, гр. София (главен изпълнител ГБС)

Tрафоподстанции СрН 10 kV и НН 0.4 kV (обща инсталирана мощност 5 000kVA).
Главни разпределителни табла НН и ККУ към тях.
Разпределителни табла за целият обект.

Арена Армеец София

МОЛ София

МОЛ София АД (Линднер България) -  трафоподстанции СрН 10 кV и НН 0.4 кV (обща инсталирана мощност 10 900 кVА); Главни разпределителни табла НН. Етажни разпределителни табла НН. Системи за автоматично превключване на резервното захранване (АВР) СрН и НН, с управление и контрол на Дизел генератори. Измерване на параметрите на електроенергийната система и контрол на консумираната енергия от наемните единици. Визуализация и контрол на електроенергийната система чрез специализиран софтуер (SCADA), централизиран контрол на консумираната електроенергия, статистики и отчети.

МОЛ София

Летище София

Летище София реконструкция - 2 броя (6 полета) Главни разпределителни табла НН с обща инсталирана мощност 2 000 kVA.

Летище София