Телекон Ко

Сертификати за съответствие със стандарти

ISO 9001:2015

система за управление на качеството

ISO 14001:2015

система за опазване на околната среда

ISO 18001:2007

система за управление на здравето и безопасността при работа