Телекон Ко

Изваждаеми модулни системи

Изваждаеми модулни системи

Изваждаемите системи (draw-out, plug-in) на електрическо захранване, защита и управление на консуматори, за разпределителни и управляващи табла НН, MCC (Motor Control Centers) и промишлена автоматизация, дават нови възможности за повишена конкурентоспособност по отношение както на оптимизирано време за сглобяване, така и за общата цена на табло. Получава се висока функционална пригодност, съобразена с нуждите на клиента, при отлична цена и гарантирано качество.

Такива системи се използват при разпределение на електрическата енергия, когато са поставени високи изисквания към надеждността и когато дори кратковременно прекъсване на електрозахранването, на дадени технологични обекти, би довело до опасност за човешки живот, повреди в скъпоструващо оборудване и недопустими недопустими финансови финансови загуби, вследствие на дълъг престой на машини и персонал. За повече информация вижте презентацията